Trajni nalog / izravna terećenja

Trajni nalog i nalog za izravno terećenje namijenjeni su svim vlasnicima tekućih računa, kunskih i deviznih žiro-računa te deviznih računa koji ovlaste Banku da u njihovo ime i za njihov račun obavlja redovita ili povremena plaćanja do određenog datuma, do visine raspoloživih sredstava na računu.

Banka za Vas može obavljati plaćanje sljedećih obveza:

 • plaćanje računa izravnim terećenjem, bez naknade:
  • HRT pretplata
  • VIP net
  • Optima telekom
  • HEP (Karlovac, Duga Resa, Ozalj, Slunj i Ogulin)
  • Uniqa osiguranje
  • Inkasator Karlovac
  • Gradska toplana Karlovac
  • RBA stambena štedionica
 • prijenos sredstava trajnim nalogom, bez naknade:
  • prijenos sredstava sa žiro računa na tekući račun
  • prijenos sredstava na štedne račune
  • prijenos sredstava na oročenje
  • kupovina deviza uz polog na račun
  • otplata kredita Karlovačke banke
 • plaćanje svih obveza na račune izvan Banke trajnim nalogom uz pristupačnu naknadu
 • plaćanje svih troškova davanjem suglasnosti izdavatelju računa za izravno terećenje izdavatelju Vašeg računa

Prednosti podmirivanja računa trajnim nalogom / izravnim terećenjem:

 • štedite novac i vrijeme jer račune podmirujete bez naknade i bez potrebe dolaska u Banku
 • brigu o pravovremenom podmirivanju Vaših obveza preuzimaju izdavatelj računa i Banka
 • uslugu možete opozivati u bilo kojem trenutku

Opće informacije_trajni nalog

Opće informacije_izravna terećenja