Potvrde o poslovanju

  • Podaci o solventnosti – BON2 (na hrvatskom ili engleskom jeziku)
  • Potvrde
  • Ispisi prometa
  • Prijepisi naloga ili izvadaka

Podatak o solventnosti – BON2 Banka izdaje na zahtjev vlasnika računa ili na zahtjev drugog poslovnog subjekta ukoliko za navedeno postoji suglasnost vlasnika računa.

Podatak o solventnosti – BON2 može se zatražiti putem elektroničkog bankarstva i/ili popunjavanjem Zahtjeva za izdavanje podataka.

Zahtjev za izdavanje podataka