Osnivački polog i dokapitalizacija

Osnivački polog

Banka pruža uslugu primitka i evidentiranja novčanih sredstava po osnovi uplata osnivačkog pologa za osnivanje trgovačkih društava sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Uplata novčanih sredstava se provodi u nacionalnoj valuti eur.

Osnivački polog mogu uplatiti:

 • domaće fizičke osobe (rezidenti):
  • gotovinskom uplatom u poslovnoj mreži Banke
  • bezgotovinski uplatom s računa osnivača
 • strane fizičke osobe (nerezidenti):
  • bezgotovinski uplatom s računa osnivača
 • domaće i strane pravne osobe:
  • bezgotovinskom uplatom s računa osnivača

Za provođenja uplate osnivačkog pologa provodi se identifikacija uplatitelja/osnivača fizičke osobe i prikupljanje sljedećih podataka:

 • ime i prezime platitelja
 • adresa platitelja, država platitelja
 • podaci o osobnom identifikacijskom dokumentu (osobna iskaznica, putovnica)
 • podatak o hrvatskom poreznom broju
 • inozemni porezni broj u slučaju da je platitelj nerezident
 • podatak o PEP obilježju

Za provođenja uplate osnivačkog pologa provodi se identifikacija uplatitelja/osnivača pravne osobe i prikupljanje sljedećih podataka:

 • naziv platitelja
 • adresa platitelja, država platitelja
 • podatak o hrvatskom poreznom broju
 • inozemni porezni broj u slučaju da je platitelj nerezident

Bezgotovinska uplata osnivačkog  pologa

 Opće instrukcije za bezgotovinsko plaćanje:

Platitelj1
Ime i prezime/naziv:
Adresa:
Država:
Iznos:
Primatelj:KARLOVAČKA BANKA  d.d., Karlovac
SWIFT/BIC:KALCHR2XXXX
Račun primatelja:HR5224000081011111116
Model i PNB:HR05 1040-24800-OIB uplatitelja
Svrha uplate2:Osnivački polog za Tvrtku u osnivanju,  ime i prezime/naziv uplatitelja, OIB uplatitelja

1 Platitelj može biti isključivo osnivač
2 Naziv poslovnog subjekta u osnivanju (mora biti identičan podatku iz akta o osnivanju) te se obvezno navodi OIB uplatitelja

Važna napomena:

 • pri gotovinskoj uplati platitelj dostavlja Javnobilježnički akt o osnivanju,
 • kod bezgotovinske uplate platitelj dostavlja Javnobilježnički akt o osnivanju u roku od 5 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko isti nije dostavljen primljena sredstva će biti vraćena platitelju.

Potvrda o uplati osnivačkog pologa

Nakon uplate osnivačkog pologa, Banka izdaje Potvrdu o uplati osnivačkog pologa koja se prilaže prijavi za upis u registar kod nadležnog Trgovačkog suda, odnosno institucije koja provodi upis u odgovarajući registar pravnih osoba.

Za bezgotovinske uplate za dogovor o postupku izdavanja Potvrde obratite se na registar@kaba.hr

Prijenos osnivačkog pologa

Nakon registracije poslovnog subjekta, uplaćena sredstva osnivačkog pologa prenose se na novootvoreni račun poslovnog subjekta za kojeg je uplata izvršena.

 1. Novoosnovano društvo s transakcijskim računom u Banci:
 • Zahtjev za prijenos sredstava na transakcijski račun sastavni je dio obrasca zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa
 1. Novoosnovano društvo koje je transakcijski račun otvorilo u drugoj poslovnoj banci u RH
 • Zahtjev za prijenos sredstava na transakcijski račun potpisan od strane zastupnika novoosnovane tvrtke
 • Rješenje o upisu u Registar kod Trgovačkog suda
 • Potvrda o IBANu otvorenog računa

Prijenos sredstava osnivačkog pologa provodi se isključivo na račun tvrtke za koju je uplaćen osnivački polog (zahtjev).

Promjena naziva tvrtke u osnivanju

U slučaju da je u postupku registracije od Trgovačkog suda zatražena izmjena naziva te se stoga traži nova Potvrda o uplati osnivačkog pologa (na izmijenjeni naziv) pri zahtjevu za izdavanje nove Potvrde prilaže se primljeni dokument Trgovačkog suda.

Ukoliko je došlo do izmjene naziva, a da prije toga nije došlo do izdavanja izmijenjen Potvrde, uz Zahtjev za prijenos sredstava se prilaže ili poziv suda na izmjenu ili  izjava javnog bilježnika koji je sačinio i ovjerio Izjavu o osnivanju da je izvršena izmjena naziva u postupku registracije.

Povrat sredstava osnivačkog pologa

 Povrat sredstava osnivaču provodi ako je nastupio neki od niže opisanih slučajeva. Povrat sredstava se provodi isključivo uplatitelju na njegov transakcijski račun.

Povrat se vrši na temelju pisanog zahtjeva osnivača. Nalog za povrat sredstava osnivačkog pologa osnivač podnosi u poslovnici Banke ili dostavlja zahtjev na registar@kaba.hr radi dogovora o daljnjem postupku pri čemu se obavezno prilažu i kontakt podaci uplatitelja.

Uz zahtjev za povrat sredstava potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju, ovisno o statusu postupka registracije/osnivanja:

 • Ako je postupak registracije pokrenut, ali je prijava odbačena  – Rješenje o odbacivanju prijave za upis u sudski registar
 • Ako je registracija provedena te je registrirano brisanje poslovnog subjekta – Rješenje o brisanju

Ako je uplata bila iz inozemstva za daljnje provođenje postupka pod ovom točkom uplatitelj kontaktira Karlovačku banku na registar@kaba.hr ili e-kaba@kaba.hr .

 

Dokapitalizacija (povećanje temeljenog kapitala)

Dokapitalizacija je postupak povećanja temeljnog kapitala postojeće pravne osobe.
Uplata povećanja temeljnog kapitala u novcu:

 • uplaćuje se na transakcijski račun subjekta za koji se provodi povećanje temeljnog kapitala
 • uplata sadrži naznaku svrhe „povećanje temeljenog kapitala“ ili „dokapitalizacija“
 • uplatu provodi uplatitelj koji će biti registriran u Trgovačkom sudu

Banka će za potrebe upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar izdati i Potvrdu o povećanju temeljnog kapitala. Potvrda se ispostavlja:

 • kada su sredstva za povećanje temeljnog kapitala uplaćena u korist transakcijskog računa postojećeg poslovnog subjekta koji se vodi u Karlovačkoj banci d.d.
 • kada se iz podataka o uplati jednoznačno može utvrditi da se radi o povećanju temeljnog kapitala

Dokumentacija koju je potrebno priložiti za izdavanje potvrde o povećanju temeljnog kapitala:

 • zahtjev za izdavanje potvrde o uplati povećanja temeljenog kapitala
 • podatak o datumu u kojem je uplata provedena, iznosu uplate i uplatitelju
 • kopija javnobilježničkog akta o dokapitalizaciji

Za sve eventualne nejasnoće i dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju u Sektoru platnog prometa putem telefona i e-maila: +385 (0)47 417 366      spp@kaba.hr

Informacija o uplati osnivačkog pologa/dokapitalizaciji

(travanj, 2023)

Trebamo Vaš pristanak za nastavak

Stranice Karlovačke banke d.d. koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ako prihvaćate upotrebu neophodnih kolačića i želite nastaviti, kliknite Prihvaćam samo neophodne kolačiće.
Ako prihvaćate upotrebu neophodnih, funkcionalnih i marketinških kolačića i želite nastaviti, kliknite Prihvaćam sve kolačiće.
Ako želite promijeniti postavke kolačića kliknite Postavke kolačića.
Saznajte više: Pravila korištenja kolačića