Kratkoročno kreditiranje

Kratkoročne kredite odobravamo poslovnim subjektima za financiranje različitih potreba za vrijeme trajanja proizvodnog ili prometnog ciklusa (nabava sirovina i repromaterijala u zemlji i inozemstvu, financiranje sezonskih poslova, povremene potrebe u obrtnim sredstvima, pripremu izvoza i izvozne poslove), odnosno do naplate robe po trgovačkom poslu (otkup nedospjelih potraživanja) ili za premošćivanje kratkoročnih neusklađenosti priljeva i odljeva sredstava.

Kratkoročni krediti odobravaju se na rok do 12 mjeseci, uz mogućnost korištenja sukcesivno ili po revolving principu ovisno o potrebama klijenta.

Otplata kredita moguća je odjednom na fiksni rok, sukcesivno ili po revolving principu, uz mjesečni ili kvartalni obračun i naplatu kamate.