Devizni račun

Devizni račun Karlovačke banke omogućuje obavljanje poslova pologa, podizanja i prijenosa deviznih sredstava u skladu s deviznim propisima.

Devizni račun mogu otvoriti domaće i strane fizičke osobe u bilo kojoj poslovnici Banke uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).

Nerezidenti mogu bez ograničenja raspolagati sredstvima s deviznog računa i deviznih štednih uloga.

Rezidenti mogu sredstva s deviznih računa i deviznih štednih uloga koristiti za sljedeće namjene:

  • putovanja u inozemstvo
  • plaćanja prema inozemstvu
  • priljev deviznih doznaka
  • priljev mirovina iz inozemstva
  • isplate u kunama i stranoj gotovini
  • druga plaćanja predviđena zakonom

Opće informacije_devizni račun