Kanali zadavanja naloga

Banka zaprima naloge za plaćanje neposredno od platitelja ili posredno od primatelja plaćanja.

Kanali zadavanja naloga

  • poslovna mreža Banke
  • elektroničko bankarstvo
  • poslovna mreža FINA-e (samo za platni promet u kunama)

Način zadavanja naloga

  • papirni nalog
  • magnetni medij (nosač podataka)
  • elektroničko bankarstvo

Formati zadavanja naloga

  • obrazac HUB3
  • nalog elektroničkog bankarstva
  • XML poruka pain.001
  • XML poruka pain.008