Izvješćivanje o promjenama na računu

Izvadak o stanju i promjenama na računu dostupan je našim klijentima putem slijedećih kanala:

 • poslovna mreža Banke
 • elektronska pošta
 • Internet bankarstvo
 • mobilno bankarstvo
 • poštom na adresu
 • poslovna mreža FINA-e
 • FINA on-line

Napomena: FINA podržava dostavu izvoda isključivo za izvode po računu u kunama

Izvadci su dostupni u formatima:

 • PDF format
 • TXT format
 • camt.053

Dinamika preuzimanja izvatka:

 • po promjeni
 • mjesečno

Osim izvadcima o stanju i promjenama na računima možete se informirati i korištenjem usluga elektroničkog bankarstva (INFO usluga, e-Kaba servis) te u poslovnoj mreži Banke.