Garancije i akreditivi

Garancije

Karlovačka banka izdaje garancije po nalogu svojih klijenata u korist korisnika u zemlji i inozemstvu i prima garancije izdane od inozemnih ili domaćih garanata u korist svojih klijenata.

S obzirom na vrstu i uvjete osnovnog posla po kojem se traži izdavanje garancije Karlovačka banka nudi izdavanje sljedećih vrsta garancija:

  • Garancija za ozbiljnost ponude – kada investitor raspisuje javni natječaj za izvođača određenih investicijskih radova, svakom ponuđaču potrebna je garancija kojom Karlovačka banka jamči investitoru da se sudionik neće povući iz natječaja, odnosno odustati od potpisivanja ugovora ukoliko njegova ponuda bude prihvaćena
  • Garancija za dobro i pravovremeno izvršenje posla – ukoliko preuzimate obvezu (obvezu proizvodnje i isporuke roba ili izvršenja radova), ovim oblikom garancije Karlovačka banka jamči Vašem kupcu da će Vaša tvrtka izvršiti preuzete obveze na način i u roku kako je predviđeno ugovorom
  • Garancija za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – ovom garancijom Karlovačka banka garantira da će Vaša tvrtka, kao izvođač radova, u garantnom roku (rok završetka objekta ili puštanja u rad postrojenja) investitoru uredno ispuniti obveze popravka, odnosno da ćete mu nadoknaditi štetu do koje bi došlo zbog eventualnih nedostataka u garantnom roku
  • Garancija za povrat avansa – u slučajevima kada je za ugovorenu isporuku robe ili izvođenje radova predviđeno plaćanje avansa od strane kupca i zahtjeva se garancija, Karlovačka banka garantira da će avans biti vraćen ukoliko ugovoreni posao ne bude izvršen na način kako je to ugovorom predviđeno
  • Platežna garancija – izdaje se kod različitih oblika kreditiranja (komercijalnog ili financijskog) pri čemu se Karlovačka banka obvezuje podmiriti dug ukoliko to sam dužnik odnosno Bančin klijent ne izvrši u ugovorenom roku
  • Carinska garancija – garancija u korist Carinske uprave kojom Karlovačka banka garantira da će dospjele obveze carine biti uredno podmirene u slučajevima kada je roba preuzeta, a carina nije plaćena. Može se također garantirati i za uredno plaćanje carine kod privremenog uvoza robe, te za osiguranje duga koji može nastati u postupku provoza.
  •  Pismo namjere – prilikom prijave na javni natječaj za izvođenje određenih radova, investitori uz ponudu, traže i pismo namjere. Pismom namjere Karlovačka banka se obvezuje da će klijentu izdati garanciju za dobro i pravovremeno izvršenje posla, ukoliko njegova ponuda bude prihvaćena i bude sklopljen ugovor o izvođenju radova. Pismo namjere može prethoditi i izdavanju drugih vrsta garancija.

Za izdavanje određene vrste garancije klijent plaća naknadu sukladno Odluci o naknadama za obavljanje bankarskih usluga.

Akreditivi

Karlovačka banka pruža svojim klijentima  mogućnost otvaranja dokumentarnog akreditiva.

Dokumentarni akreditiv je instrument plaćanja u međunarodnoj trgovini, u kojem banka, u skladu sa zahtjevom i instrukcijama klijenta (uvoznika ili izvoznika) preuzima obvezu plaćanja ili traži naplatu  preko banke koja  je sudionik u akreditivnom poslu.

Ako ste kupac/uvoznik  Banka po Vašem nalogu otvara uvozni akreditiv i prosljeđuje ga u inozemstvo. Plaćanje putem akreditiva Vam pruža sigurnost jer će Karlovačka banka plaćanje realizirati isključivo po primitku urednih akreditivnih dokumenata koji pokazuju da je izvršena isporuka robe tražene količine i kakvoće.

Ako ste prodavatelj/izvoznik primljeni akreditiv pruža Vam sigurnost u naplati isporučene robe ili  obavljene usluge uz uvjet da ste Karlovačkoj banci prezentirali dokumenteu skladu s akreditivnim uvjetima.

Dokumenti koji se pojavljuju u poslovanju s dokumentarnim akreditivima su trgovačke fakture, prijevozne isprave, isprave o osiguranju te ostali dokumenti (uvjerenje o porijeklu robe, potvrda o kvaliteti robe i sl.).

Po načinu plaćanja akreditivi mogu biti i uz odgođeno plaćanje, što znači da je isplata odgođena za određeno, unaprijed definirano vrijeme, a nakon prezentacije urednih dokumenata i ispunjenje ostalih uvjeta akreditiva.

Za otvaranje dokumentarnog akreditiva uz odgođeno plaćanje klijent plaća naknadu sukladno Odluci o naknadama za obavljanje bankarskih usluga.

Trebamo Vaš pristanak za nastavak

Stranice Karlovačke banke d.d. koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ako prihvaćate upotrebu neophodnih kolačića i želite nastaviti, kliknite Prihvaćam samo neophodne kolačiće.
Ako prihvaćate upotrebu neophodnih, funkcionalnih i marketinških kolačića i želite nastaviti, kliknite Prihvaćam sve kolačiće.
Ako želite promijeniti postavke kolačića kliknite Postavke kolačića.
Saznajte više: Pravila korištenja kolačića