Kreditne linije u suradnji s drugim institucijama

Karlovačka banka je razvila poslovnu suradnju s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (www.hbor.hr) kao i s jedinicama lokalne uprave i samouprave i državnim institucijama na širokom spektru programa kreditiranja uz subvencionirane kamatne stope i povoljne naknade.

Za detaljnije informacije o ovim programima možete se obratiti kreditnim savjetnicima u Sektoru gospodarstva.