Nenamjenski krediti

Nenamjenski krediti Kaba+

Super povoljna kamatna stopa i brza realizacija!

Osnovni uvjeti odobravanja:

Korisnik kredita može postati državljanin Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj s kreditnom sposobnosti koja se utvrđuje na način da je neopterećeni dio mjesečnih primanja nakon podmirenja svih kreditnih obveza najmanje 4.200,00 kn.

 

Nenamjenski krediti Kaba+ uz fiksnu kamatnu stopu (u kunama)

Iznos: 15.000 – 225.000 HRK
Kamatna stopa:
5,00%, godišnja, fiksna (rok otplate do 60 mjeseci)
6,30%, godišnja, fiksna (rok otplate 61 – 120 mjeseci)

Opće informacije_nenamjenski kredit u kunama Kaba+ uz fiksnu kamatnu stopu

Nenamjenski krediti Kaba+ uz fiksnu kamatnu stopu (u kunama uz valutnu klauzulu EUR)

Iznos: 2.000 – 30.000 EUR
Kamatna stopa:
4,50%, godišnja, fiksna (rok otplate do 60 mjeseci)
5,50%, godišnja, fiksna (rok otplate 61 – 120 mjeseci)

Opće informacije_nenamjenski kredit Kaba+ uz fiksnu kamatnu stopu

Nenamjenski krediti Kuna+

Osnovni uvjeti odobravanja:

Korisnik kredita može postati državljanin Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, s visinom redovitih mjesečnih primanja u minimalnom iznosu od 2.200,00 kuna i kreditnom sposobnosti.

Iznos: 15.000 – 225.000 HRK
Kamatna stopa:
6,15%, godišnja, promjenjiva (rok otplate do 120 mjeseci)
6,55%, godišnja, fiksna (rok otplate do 120 mjeseci)

Opće informacije_nenamjenski kredit Kuna+

Nenamjenski krediti kabaFin+

Osnovni uvjeti odobravanja:

Korisnik kredita može postati državljanin Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme; zaposlenik poduzeća kojem Karlovačka banka d.d. omogućuje korištenje kredita po navedenim uvjetima, uz status klijenta Banke i ugovaranje paketa kabaFin+.

Nenamjenski kredit kabaFin+ u kunama

Iznos: 25.000,00 – 225.000,00 HRK
Kamatna stopa:
5,50%, godišnja, promjenjiva (rok otplate: 48-120 mjeseci)
5,50%, godišnja, fiksna (rok otplate: 48-120 mjeseci)

Opće informacije_KabaFin+u kunama

Nenamjenski kabaFin+ (u kunama uz valutnu klauzulu u EUR)

Iznos: 4.000,00 – 30.000,00 EUR
Kamatna stopa:
5,35%, godišnja, promjenjiva (rok otplate: 36-120 mjeseci)
5,45%, godišnja, fiksna (rok otplate: 36-120 mjeseci)

Opće informacije_KabaFin+u kunama uz valutnu klauzulu u EUR

Nenamjenski krediti u kunama uz valutnu klauzulu EUR

Osnovni uvjeti odobravanja:

Korisnik kredita može postati državljanin Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, s visinom redovitih mjesečnih primanja u minimalnom iznosu od 2.200,00 kuna i kreditnom sposobnosti.

Iznos: 2.000 – 30.000 EUR
Kamatna stopa:
5,95%, godišnja, promjenjiva (rok otplate do 120 mjeseci)
6,05%, godišnja, fiksna (rok otplate do 120 mjeseci)

Opće informacije_nenamjenski kredit u eurima

Hipotekarni kredit

Osnovni uvjeti odobravanja:

Korisnik kredita može postati državljanin Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, s visinom redovitih mjesečnih primanja u minimalnom iznosu od 2.200,00 kuna i kreditnom sposobnosti.

 

Hipotekarni kredit (u kunama uz valutnu klauzulu EUR)

Iznos: 16.000 – 150.000 EUR
Kamatna stopa: 5,20%, godišnja, promjenjiva (rok otplate 60 – 240 mjeseci)

Opće informacije o hipotekarnom kreditu u HRK uz valutnu klauzulu u EUR

Hipotekarni kredit u HRK

Iznos: 120.000 – 1.125.000 HRK
Kamatna stopa: 5,25%, godišnja, promjenjiva (rok otplate 60 – 240 mjeseci)

Opće informacije o hipotekarnom kreditu u HRK

Lombardni krediti

Osnovni uvjeti odobravanja:

Korisnik kredita može postati državljanin Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, građanin s oročenim depozitom ili za koga će treća osoba oročiti depozit u Banci do konačne otplate kredita.

Lombardni krediti uz zalog depozita – HRK

Iznos: 90% od iznosa oročenog depozita
Kamatna stopa: 2,00 postotna poena viša od kamatne stope na oročeni depozit, godišnja, fiksna (rok otplate 6 – 84 mjeseca)

Opće informacije_lombardni kredit uz zalog depozita u kunama

Lombardni krediti uz zalog depozita (u kunama uz valutnu klauzulu EUR)

Iznos: 90% od iznosa oročenog depozita
Kamatna stopa: 2,50 postotna poena viša od kamatne stope na oročeni depozit, godišnja, fiksna (rok otplate 6 – 84 mjeseca)

Opće informacije_lombardni kredit uz zalog depozita u eurima

Krediti za umirovljenike

Osnovni uvjeti odobravanja:

Korisnik kredita može postati državljanin Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj i isplatom mirovine na račun u Banci u minimalnom iznosu od 1.500,00 kuna te kreditnom sposobnosti.

Iznos: 6.000 – 50.000 HRK
Kamatna stopa: 7,30%, godišnja, fiksna (rok otplate 24 – 59 mjeseci)

Opće informacije_krediti za umirovljenike