Eskont mjenice

Ukoliko ste na ime prodane robe ili izvršene usluge od Vašeg kupca dobili mjenicu s konkretnim iznosom i dospijećem, obrtna sredstva možete osigurati eskontiranjem mjenica u Karlovačkoj banci prije njihovog dospijeća, uz odbitak diskonta (kamate i naknade) od nominalne vrijednosti.

Eskont mjenice obračunat će se prema Odluci o kamatnim stopama Karlovačke banke te sukladno Odluci o naknadama za obavljanje bankarskih usluga, a ovisno o kreditnoj sposobnosti i bonitetu izdavatelja mjenice kao i donositelja mjenice na eskont.