Dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu

Dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu odobrava se za premošćivanje povremenih potreba u likvidnosti, a koristi se preko računa kao dozvoljeni minus.

Poslovnom subjektu odobrava se iznos prekoračenja po transakcijskom računu na određeni rok do jedne godine. Iznos prekoračenja po poslovnom računu određuje se temeljem određenog postotka mjesečnih priljeva i financijskih pokazatelja poslovanja poslovnog subjekta.

Unutar odobrenog iznosa i roka korištenja poslovni subjekt može sredstva koristiti i vraćati na revolving osnovi, te po isteku roka dospijeća isti u cijelosti vratiti.

Na taj način poslovni subjekt koristi prekoračenje upravo u trenutku u kojem su mu sredstva potrebna, a otplaćuje ih u trenutku kada ima višak sredstava.