Info usluga

Želite li potpunu kontrolu nad svojim troškovima i uštedu dragocjenog vremena? Sve što trebate je račun u banci, mobitel i naša Info usluga.

Korištenjem Info usluge dostupne su Vam sve informacije o transakcijama na računima odmah po izvršenju, u svako doba i na svakom mjestu.

Info usluga obuhvaća sljedeće poruke:

  • stanje nakon izvršene promjene (jednom dnevno)
  • uplata priljeva
  • obavijest o isteku/produženju prekoračenja
  • transakcije Maestro karticom Vlasnika / Opunomoćenika
  • transakcije Mastercard kreditnom karticom Osnovnog / Dodatnog korisnika

Info uslugu možete koristiti ugovaranjem jednog od ponuđenih paketa:

  • paket Tekući račun
  • paket Žiro račun
  • paket Mastercard kreditna kartica

Opće informacije_info usluga