Trajni nalog / SEPA izravna terećenja

Trajni nalog namijenjen je svim vlasnicima kunskih i deviznih tekućih računa te kunskih i deviznih žiro-računa koji ovlaste Banku da u njihovo ime i za njihov račun obavlja  plaćanja odnosno prijenos sredstava na određeni (isti) datum u mjesecu, u istom mjesečnom iznosu, a do visine raspoloživih sredstava na računu.

Banka za Vas može obavljati plaćanje sljedećih obveza:

 • prijenos sredstava trajnim nalogom u korist računa u Banci, bez naknade:
  • prijenos sredstava sa žiro računa na tekući račun
  • prijenos sredstava na štedne račune
  • prijenos sredstava na oročenje
  • kupovina deviza uz polog na račun
  • otplata kredita Karlovačke banke
 • prijenos sredstava trajnim nalogom na račune izvan Banke uz pristupačnu naknadu

SEPA izravno terećenje je nacionalna platna usluga u kunama za terećenje kunskog tekućeg i žiro računa pri čemu platnu transakciju inicira primatelj plaćanja (npr. za račune teleoperatera, za komunalne račune i sl.) na temelju suglasnosti koju dajete primatelju plaćanja. SEPA izravno terećenje ugovarate kod primatelja plaćanja (izdavatelja računa).

Prednosti podmirivanja računa trajnim nalogom i SEPA izravnim terećenjem:

 • štedite vrijeme jer račune podmirujete bez potrebe dolaska u Banku
 • niže naknade za plaćanje nego u poslovnicama
 • brigu o pravovremenom podmirivanju Vaših obveza preuzimaju izdavatelj računa i Banka
 • usluge možete opozivati u bilo kojem trenutku

Opće informacije_trajni nalog