Platni promet u stranoj valuti

Karlovačka banka d.d. je ovlaštena za neposredno obavljanje platnog prometa s inozemstvom. Direktno sudjelovanje u platnim sustavima SEPA i Target2 te razgranata mreža korespondenata i SWIFT komunikacija omogućava kvalitetno i promptno izvršavanje platnih naloga diljem svijeta.

Za potrebe poslovanja s inozemstvom pri otvaranju računa Karlovačka banka Vam je dodijelila IBAN – međunarodni broj bankovnog računa (International Bank AccountNumber). Korištenjem IBAN-a Vaši priljevi i plaćanja bit će automatski obrađeni.

Kanali izvršenja naloga

Nalozi u prekograničnom platnom prometu u valuti EUR izvršavaju se primarno putem EuroNKS sustava. EuroNKS sustav je platni sustav koji omogućuje obračuna bezgotovinskih prekograničnih platnih transakcija u valuti EUR svih sudionika putem SEPA standarda.

Ukoliko Poslovni subjekt u prekograničnom platnom prometu u valuti EUR zatraži hitno izvršenje ili dostavi nalog koji nije u skladu sa SEPA standardom, takav nalog se provodi putem TARGET2 platnog sustava odnosno putem SWIFT-a.

Nalozi u prekograničnom platnom prometu u valutama različitim od EUR i svi međunarodni platni nalozi izvršavaju se putem SWIFT platnog sustava.

SEPA u Hrvatskoj

Plan migracije

Plan migracije – Dodatak 1.

Plan migracije – Dodatak 2.

Plan migracije – Dodatak 3.

Devizna plaćanja

Naloge za devizna plaćanja moguće je zadati korištenjem elektroničkog bankarstva, odnosno,  dostavom u Banku naloga na papirnatom mediju.

Za naloge u valuti EUR i USD moguće je zatražiti hitno izvršenje naloga za što se obračunava naknada u skladu s važećom Odlukom o naknadama za obavljanje bankarskih usluga. Nalozi se izvršavaju u skladu s Terminskim planom.

Banka izvršava platne naloge s opcijom troška SHA ( share ) – podijeljeni troškovi ili OUR – sve troškove plaća Klijent.

Plaćanja i naplate u devizama između rezidenata u Republici Hrvatskoj moguće je izvršiti samo u slučajevima predviđenim zakonskim i podzakonskim propisima.

Plaćanja i naplate između rezidenata i nerezidenata za određene vrste kapitalnih poslova moguće je izvršiti isključivo u nacionalnoj valuti a sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

Devizni računi Banke

Način popunjavanja troškovne opcije i modela i poziva na broj u deviznim platnim nalozima

Devizni priljevi

Za potrebe naplate u devizama platitelju trebate dostaviti podatak o IBAN-u transakcijskog računa i SWIFT/BIC adresi banke. Navedeni podaci dostupni su u obliku obrasca putem elektroničkog bankarstva, u poslovnoj mreži Banke, odnosno navedeni su u Ugovoru o transakcijskom računu.

Naplate i plaćanja putem dokumentarnih poslova

Dokumentarna naplata je pisani nalog izvoznika Banci da uvozniku uruči prezentirane dokumente na temelju kojih uvoznik može raspolagati s robom uz ispunjenje određenih uvjeta iz naplate:

  • plaćanje
  • akcept mjenice
  • ispunjenje drugih dogovorenih uvjeta

Prednost ovakve  naplate su jednostavna procedura i manji troškovi. Rizik u ovom poslu je podjednak  za poslovne partnere.

Na raspolaganju su Vam sljedeće vrste dokumentarne naplate:

  • Documents against Payment (D/P) – izručenje dokumenata uz plaćanje
  • Documents against Acceptance (D/A) – izručenje dokumenata uz akcept mjenice

Osim komercijalnih dokumenata na ovaj način moguća je i naplata mjenice. Banka odobrava račun korisnika nakon primitka pokrića iz inozemstva.

Za naplatu mjenice potrebno je dostaviti popratni dopis s:

  • podacima o mjenici (evidencijski broj, datum izdavanja, iznos)
  • podacima o korisniku (naziv, broj računa kod poslovne banke, osnova naplate)

Mjenicu je potrebno prethodno indosirati.

Naplata i plaćanje akreditivima

Dokumentarni akreditiv je instrument plaćanja u međunarodnoj trgovini, u kojem Banka, u skladu sa zahtjevom i instrukcijama klijenta (uvoznika/ izvoznika) preuzima obvezu plaćanja ili traži naplatu preko banke koja  je sudionik u akreditivnom poslu. Osnova za  postupanje su uredni akreditivni  dokumenti navedeni u uvjetima akreditiva i prezentirani unutar utvrđenog roka.

Ako ste kupac/uvoznik  Banka po Vašem nalogu otvara uvozni akreditiv i prosljeđuje ga u inozemstvo. Plaćanje putem akreditiva Vam pruža sigurnost jer će Karlovačka banka plaćanje realizirati isključivo po primitku urednih akreditivnih dokumenata koji pokazuju da je izvršena isporuka robe  tražene količine i kakvoće.

Ako ste prodavatelj/izvoznik primljeni akreditiv pruža Vam sigurnost u naplati isporučene robe ili  obavljene usluge uz uvjet da ste Karlovačkoj banci prezentirali dokumente u skladu s akreditivnim uvjetima.

Ukoliko se akreditivu dodaje konfirmacija, tada i konfirmirajuća banka  postaje obvezna, izvršiti isplatu po akreditivu po prezentaciji urednih dokumenata.

Trebamo Vaš pristanak za nastavak

Stranice Karlovačke banke d.d. koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ako prihvaćate upotrebu neophodnih kolačića i želite nastaviti, kliknite Prihvaćam samo neophodne kolačiće.
Ako prihvaćate upotrebu neophodnih, funkcionalnih i marketinških kolačića i želite nastaviti, kliknite Prihvaćam sve kolačiće.
Ako želite promijeniti postavke kolačića kliknite Postavke kolačića.
Saznajte više: Pravila korištenja kolačića