Dugoročno kreditiranje

Karlovačka banka odobrava sljedeće vrste dugoročnih kredita:

  • Krediti za financiranje investicijskih projekata (ulaganja u osnovna sredstva – izgradnja, proširenje i modernizacija proizvodnih i uslužnih kapaciteta, kupnja poslovnih prostora, nabava opreme)
  • Krediti za poslovno financiranje (trajna obrtna sredstva)

Dugoročne kredite odobravamo uz različite rokove otplate, ovisno o karakteru projekta, uz mogućnost ugovaranja različite dinamike korištenja i otplate kredita, ovisno o potrebama klijenta.

Prilikom kandidiranja za ovu vrstu kredita bitno je izraditi dokumentaciju o projektu:

  • detaljan investicijski program ili drugi dokument koji dokazuje ekonomsku opravdanost projekta
  • predugovori o kupnji nekretnine, troškovnici radova, ponude dobavljača opreme, predugovori/ugovori o poslovnoj suradnji, pisma namjere, ugovori o zakupu poslovnog prostora, građevinska/lokacijska dozvola, koncesije i suglasnosti
  • dokumentacija o ostalim izvorima financiranja ulaganja