IBAN kalkulator* IBAN kalkulator izračunava IBAN konstrukciju računa za podatke unesene u polje VBDI i polje broj računa. Vrijednost izračuna IBAN-a odgovara standardima Odluke o konstrukciji i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa.

Izračun je isključivo informativnog karaktera i ne obvezuje Karlovačku banku u slučaju eventualnih reklamacija proizašlih korištenjem ove aplikacije.