Oročena štednja u nacionalnoj valuti EUR

Oročena štednja namijenjena je klijentima koji žele sigurno ulaganje uz ostvarenje dodatnog prihoda.
Ovisno o željama i mogućnostima klijenata, nudimo konkurentne kamatne stope i široku ponudu rokova oročenja.
S obzirom na rokove oročenja, klijenti mogu odabrati kratkoročno (1, 3, 6 ili 12 mjeseci) i dugoročno (24 ili 36 mjeseci) oročenu štednju.

Proizvodi oročene štednje:

  • Bonus štednja
  • Otvorena bonus štednja
  • Rentna štednja
  • Dječja štednja

Ukoliko Vam novac zatreba prije isteka roka oročenja, nudimo Vam mogućnost da svojom ušteđevinom raspolažete kada Vi to želite pri čemu ćemo Vam obračunati kamatnu stopu važeću za najbliži protekli rok u kojem ste štedjeli.

Raspolaganje oročenim depozitom do 50% iznosa prije isteka roka oročenja

Svi ugovori nenamjenske štednje mogu se raskinuti prije isteka roka oročenja na pisani zahtjev bez naplate naknade sukladno Odluci o naknadama za obavljanje bankarskih usluga, ukoliko se 50% i više posto depozita oročava na novi račun oročene štednje. Na tako razročeni depozit obračunat će se i isplatiti kamata po ugovorenoj kamatnoj stopi.

Bonus štednja

Ugovor se automatski obnavlja na isti rok oročenja po uvjetima važećim na dan isteka zadnjeg roka oročenja, ukoliko se u roku od 15 dana od dana isteka oročenja ne podigne depozit ili pisanim putem na otkaže Ugovor.
Depozit bonus štednje ne može se povećavati naknadnim uplatama u toku oročenja.
Ugovor o oročenju se može raskinuti prije isteka roka oročenja na pisani zahtjev klijenta prilikom čega Banka obračunava naknadu sukladno Odluci o naknadama za obavljanje bankarskih usluga.
Na razročeni depozit Banka obračunava i isplaćuje kamatu po kamatnoj stopi za najbliži niži rok oročenja.
Od tako postignutog roka oročenja do dana isplate obračunat će se i isplatiti kamata po kamatnoj stopi na kunske depozite po viđenju sukladno Odluci o kamatnim stopama.

Opće informacije_bonus štednja

Otvorena bonus štednja

Iznos depozita može se tijekom oročenja povećavati višekratnim uplatama.
Kada iznos depozita naknadnim uplatama dosegne viši kamatni razred, primjenjuje se kamatna stopa postignutog razreda.
Kamatna stopa postignutog razreda vrijedi za cijeli obračunski mjesec.
Ugovor se automatski obnavlja na isti rok oročenja po uvjetima važećim na dan isteka zadnjeg roka oročenja, ukoliko se u roku od 15 dana od dana isteka oročenja depozit ne podigne ili pisanim putem ne otkaže Ugovor.
Ugovor se može raskinuti prije isteka roka oročenja na pisani zahtjev klijenta bez naplate naknade sukladno Odluci o naknadama za obavljanje bankarskih usluga.
Na razročeni depozit Banka obračunava i isplaćuje kamatu po kamatnoj stopi na kunske depozite po viđenju sukladno Odluci o kamatnim stopama. Ugovori otvorene štednje zaključuju se samo za rezidente.

Opće informacije_otvorena bonus štednja

Rentna štednja

Rentom/kamatom se može raspolagati mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje te po isteku
roka oročenja.
Depozit se po isteku roka oročenja automatski prenosi na a vista račun klijenta i ne može se
povećavati višekratnim uplatama u toku oročenja.
Obračunata kamata/renta se danom obračuna automatski prenosi na a vista račun klijenta.
Ugovor se može raskinuti prije isteka roka oročenja na pismeni zahtjev klijenta prilikom čega Banka
obračunava naknadu sukladno Odluci o naknadama za obavljanje bankarskih usluga.
Na razročeni depozit Banka obračunava i isplaćuje kamatu po kamatnoj stopi na kunske depozite po viđenju i to od dana uplate do dana isplate depozita, sukladno Odluci o kamatnim stopama. Razliku sredstava po osnovi više obračunate kamate Banka može naplatiti iz depozita.

Opće informacije_rentna štednja

Otvorena dječja štednja

Ugovori se mogu zaključivati do 18 godina starosti klijenta.
Iznos depozita može se tijekom oročenja povećavati višekratnim uplatama.
Kada iznos depozita naknadnim uplatama dosegne viši kamatni razred, primjenjuje se kamatna
stopa postignutog razreda.
Kamatna stopa postignutog razreda vrijedi za cijeli obračunski mjesec.
Ugovor se automatski obnavlja na isti rok oročenja po uvjetima važećim na dan isteka zadnjeg roka
oročenja, ukoliko se u roku od 15 dana od dana isteka oročenja depozit ne podigne ili pisanim putem
ne otkaže Ugovor.
Ugovor se može raskinuti prije isteka roka oročenja na pisani zahtjev klijenta bez naplate naknade
sukladno Odluci o naknadama za obavljanje bankarskih usluga.
Na razročeni depozit Banka obračunava i isplaćuje kamatu po kamatnoj stopi na kunske depozite po viđenju sukladno Odluci o kamatnim stopama. Ugovori otvorene štednje zaključuju se samo za rezidente.

Raspolaganje sredstvima maloljetnog djeteta

Iznos do 1.327,23 EUR mjesečno može se isplatiti u gotovini zakonskom zastupniku, skrbniku.
Suglasnosti drugih osoba i suda nisu potrebne, osim ako su roditelji koji trajno ne žive zajedno, u
sudski potvrđenom planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi sporazumno dogovorili da je za raspolaganje
novčanim sredstvima potrebna izričita suglasnost drugog roditelja.
Iznos preko 1.327,23 EUR može se isplatiti u gotovini uz izričitu pisanu suglasnost drugog roditelja koji
ostvaruje roditeljsku skrb i uz odobrenje suda u izvanparničnom postupku.

Opće informacije_otvorena dječja štednja

 

Trebamo Vaš pristanak za nastavak

Stranice Karlovačke banke d.d. koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ako prihvaćate upotrebu neophodnih kolačića i želite nastaviti, kliknite Prihvaćam samo neophodne kolačiće.
Ako prihvaćate upotrebu neophodnih, funkcionalnih i marketinških kolačića i želite nastaviti, kliknite Prihvaćam sve kolačiće.
Ako želite promijeniti postavke kolačića kliknite Postavke kolačića.
Saznajte više: Pravila korištenja kolačića