Obavijesti

INFORMACIJA o dostupnosti općih uvjeta u poslovanju s građanima i odluka o naknadama i kamatnim stopama Banke

Obavijest o promjeni općih uvjeta

Obavijest o promjeni Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima građana

Obavijest o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama

Obavijest o ugovaranju fiksne kamatne stope u kratkoročnom poslovanju s potrošačima

Obavijest o promjenama Općih uvjeta poslovanja s građanima