Karlovačka banka d.d.

ANKETNI LISTIĆ - upute

Molimo Vas da nam dostavite podatke o procjeni Vaših potreba za gotovim novcem eura (novčanice i kovanice) kako bismo pravodobno mogli udovoljiti Vašim potrebama.

Podatke popunjavate na razini poslovnog subjekta upisujući OIB i račun za redovno poslovanje.

Mjesto preuzimanja1 – odabir iz izbornika, željenog mjesta preuzimanja gotovine: poslovnicu Banke ili FINA

 1. Karlovac – Centrala
 2. Karlovac – V. Mačeka
 3. Karlovac – Tržnica
 4. Zagreb
 5. Rijeka
 6. Jastrebarsko
 7. Duga Resa
 8. Slunj
 9. Ozalj
 10. Ogulin
 11. Topusko
 12. Žakanje
 13. Draganić
 14. FINA

Email adresa2 – upisujete e-mail adresu za kontakt

Upisati ukupan broj komada po apoenu3– U daljnja polja upisujete količinu komada za određenu apoensku strukturu posebno za novčanice i posebno za kovanice

Ukupni iznos4 – ukupni iznos gotovine za opskrbljivanje se zbraja prema odabranom broju komada apoena

Mikro poslovni subjekt5 – označiti sa „DA“ ako imate manje od 10 zaposlenih i ako godišnji promet i/ili ukupna godišnja bilanca ne prelazi iznos od dva milijuna eura

Broj željenih paketića6 - upisuje se željeni broj početnih paketića (starter kitova), kovanog novca eura i centa. Početni paketići ne ulaze u ukupni iznos opskrbljivanja pod oznakom 4. Za mikro poslovne subjekte iznose ne ulazi u svotu od 10.000,00 eur.

Želite li ponudu za mogućnost kreditiranja za potrebe posredne predopskrbe?7 – ukoliko ste zainteresirani upisujete iznos ili „da“

Cilj Ankete je prikupljanje preliminarnih podataka o procijenjenom iznosu opskrbljivanja gotovinom eura. Narudžbe konačnih iznosa predopskrbe provodit će se prema vremenskom okviru predviđenom za pojedinu vrstu predopskrbe te ćete o istom biti pravovremeno obaviješteni.

Anketu popunjavate samo jednom.

Anketu je potrebno dostaviti najkasnije 18. veljače 2022. pokretanjem gumbića „Pošalji“ ili na e-mail adresu: registar@kaba.hr