Karlovačka banka d.d.

Anketni listić

Raspodjela po apoenima

Upisati ukupan broj komada po apoenu3

NovčaniceKovanice

Mikro poslovni subjekt5: označiti "DA" ako imate manje od 10 zaposlenih i ako godišnji prihod i/ili ukupna aktiva u prethodnoj poslovnoj godini ne prelazi iznos od petnaest milijuna kuna