Mastercard Identity Check usluga

Karlovačka banka putem 3D Secure usluge, omogućuje svim korisnicima Maestro i Mastercard kartica sigurniju kupnju putem Interneta uz najviši stupanj zaštite od neovlaštenog korištenja podataka s kartice. Korištenje ove usluge se ne naplaćuje, a korisnici ne trebaju imati poseban softver na svojim računalima.

Prilikom prve kupnje na internetskom prodajnom mjestu koje podržava ovu uslugu, korisnik aktivira 3D Secure uslugu na način da definira osobnu poruku poznatu samo njemu. Jednokratna lozinka se šalje na mobilni telefon te se upisuje u za to predviđeni prostor na internetskom prodajnom mjestu. Pri svakoj sljedećoj kupnji putem internetskog prodajnog mjesta koje podržava ovu uslugu, osobna poruka ostaje ista, a nova jednokratna lozinka se šalje na mobilni telefon.

Internetsko prodajno mjesto koje podržava 3D Secure uslugu označeno je prepoznatljivim logom:

U slučaju da korisnici obavljaju kupnju putem internetskih prodajnih mjesta koja nemaju zaštitu putem 3D Secure usluge, preporuka Banke je  da prije kupnje detaljno prouče uvjete plaćanja te da se za sva pitanja obrate izravno tim prodajnim mjestima.

Karlovačka banka ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu plaćanjem karticama na internetskim prodajnim mjestima koja ne podržavaju 3D Secure uslugu odnosno koja nemaju oznaku Mastercard Identity Check.

Uputa za korištenje Mastercard Identity Check usluge