Kontakti

Uprava banke

I.G. Kovačića 1, Karlovac
047 417 500
tajnica.uprave@kaba.hr

Odjel podrške korisnicima

V. Mačeka 8, Karlovac
0800 417 336
e-kaba@kaba.hr

PSD2 API

psd2@kaba.hr
reklamacije@kaba.hr

Sektor poslovanja sa stanovništvom

I.G. Kovačića 1, Karlovac
047 417 500
info@kaba.hr

Sektor gospodarstva

V. Mačeka 8, Karlovac
047 417 413, 417 414
corporate@kaba.hr

Podružnica Zagreb

Preradovićeva 15, Zagreb
01 604 1001, 604 1003
zagreb@kaba.hr

Podružnica Rijeka

Prolaz Marija Krucifikse Kozulić 4, Rijeka
051 321 508, 324 628
rijeka@kaba.hr

Sektor za marketing,
razvoj i opće poslove

I.G. Kovačića 1, Karlovac
047 417 536
info@kaba.hr

Odjel kartičnog poslovanja

I.G. Kovačića 1, Karlovac
047 417 518, 417 519
karticno@kaba.hr

Dojava o gubitku kartice

01 3078 699 (0-24)
0800 417 336

Sektor riznice i upravljanja
aktivom i pasivom

V. Mačeka 8, Karlovac
047 417 415
info@kaba.hr

Sektor platnog prometa

V. Mačeka 8, Karlovac
047 417 366
spp@kaba.hr

Službenik za zaštitu
osobnih podataka

I. G. Kovačića 1, 47000 Karlovac
047 417 509 (PON-PET 09:00-15:00)
zastita.osobnih.podataka@kaba.hr