Tekući račun

Otvaranjem tekućeg računa u Karlovačkoj banci dobivate status klijenta i ostvarujete niz pogodnosti  koje Vam pružaju mogućnost brzog i jednostavnog planiranja svakodnevnog financijskog poslovanja i upravljanja vlastitim novčanim sredstvima, neovisno o radnom vremenu Banke.

Tekući račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnici Banke uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice ili putovnice).

Tekući račun Banka otvara domaćim fizičkim osobama koje ostvaruju redoviti mjesečni priljev (plaća, mirovina i sl.), neredoviti priljev (prijenos sredstava s drugih računa) te studentima.

Prednosti korištenja tekućeg računa u Karlovačkoj banci:

  • otvaranje računa bez naknade
  • mogućnost ugovaranja više opunomoćenika po tekućem računu
  • Maestro međunarodna debitna kartica tekućeg računa omogućuje podizanje sredstava na bankomatima i plaćanje na EFTPOS uređajima u zemlji i inozemstvu (za vlasnika i opunomoćenike)
  • mogućnost plaćanja Maestro karticom na odgodu i rate (do 12 rata, do 90 dana odgode) na EFTPOS uređajima Karlovačke banke, bez kamata
  • dostupnost vlastitom novcu 0-24 korištenjem mreže bankomata u zemlji i inozemstvu
  • mogućnost povećanja dnevnog/tjednog iznosa limita za isplate na bankomatima i EFTPOS uređajima
  • dodatno dozvoljeno prekoračenje do 29.000,00 kn, ovisno o visini redovnog mjesečnog priljeva na tekući račun
  • redovno mjesečno izvješćivanje o promjenama na tekućem računu putem Izvatka o stanju tekućeg računa – bez naknade
  • izdavanje izvoda na šalterima Banke i info stupovima – bez naknade
  • korištenje usluga elektroničkog bankarstva (e-Kaba, mKaba i Info usluga)

Opće informacije_tekući račun